Kupili ste stan, a niste proverili 4 važne stvari: Nemojte da se šokirate ako vam ni krivima ni dužnima na vrata zakuca - izvršitelj
Ako je ime dužnika na neki način vezano za vašu adresu,
možete da izvučete deblji kraj


Da li ste samo vi i vaša porodica prijavljeni na adresi stana koji ste kupili? Da li je vaše ime
upisano u Katastar nepokretnosti? Da li ste kupili kuću ili stan koji nisu pod hipotekom? Ima
li starih dugovanja za sturju, vodu, gas...?

Ove stvari je veoma lako proveriti, a mogu da vas spasu velikih problema ukoliko je prethodni vlasnik u dugovima, pa izvršitelj zbog pogrešnih informacija zakuca na vaša vrata.
Što se hipoteke i katastra tiče, to možete obaviti i onlajn: dovoljno je da odete na sajt Republičkog geodetskog zavoda i ukucate broj parcele. Izlistaće se podaci o tome ko je upisan kao vlasnik,
da li postoji hipoteka ili stoje neke druge zabeležbe. Tu možete videti i da li je objekat izgrađen sa ili bez građevinske dozvole.

Podatke o prebivalištima ima MUP.
U javnosti su u nekoliko navrata odjeknuli slučajevi zaplene imovine ili prinudnog iseljenja, samo zbog toga što je ime dužnika i dalje na neki način vezano za nekretninu. Ni kupoprodajni ugovor tim ljudima nije bio od velike pomoći.
Poslednji u nizu slučaj zabeležen je u Vranju, kada su izvršitelji upali u stan Slavice Cvetković i počeli da lepe nalepnice na stvari koje planiraju da zaplene, a sve to zbog dugova pređašnjeg vlasnika stana, koji igrom slučaja nije bio odjavljen sa te adrese.
- Javni izvršitelj vrši popis pokretnih stvari na adresi prijavljenog prebivališta izvršnog dužnika,prema evidenciji MUP-a, u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Ukoliko treće lice tvrdi da na predmetu izvršenja ima neko pravo koje sprečava izvršenje, može javnom izvršitelju podneti prigovor kojim zahteva da se izvršenje utvrdi nedozvoljenim na tom predmetu - objašnjavaju u Komori izvršitelja.
Dešavala su se i prinudna iseljenja, samo zato što je dugove nagomilao prethodni vlasnik koji je i dalje upisan u Katastru neporetnosti. Oni koji su oštećeni moraju što pre na neki drugi način da dokažu da su vlasnici te nekretnice, jer kada se postupak izvršenja okonča, stan ili kuća već su na dobošu.
- Svojina na nepokretnosti utvrđuje se na osnovu upisanih podataka u Katastar nepokretnosti. Odnosno, ukoliko je izvršni dužnik upisan kao vlasnik nepokretnosti (nekretnine), javni izvršitelj određuje prodaju te nepokretnosti, a treća lica koja tvrde da je nekretnina u njihovom vlasništvu, dokazuju to kroz prigovor trećeg lica koji se može podneti sve do okončanja izvršnog postupka - objašnjavaju u Komori.

PROVERITI I DUGOVANJA ZA KOMUNALNE USLUGE
- Naša preporuka je da svaki kupac pre kupovine stana prvo izvrši uvid u Katastar nepokretnosti,čime će utvrditi da li postoji upisana hipoteka ili neke druge zabeležbe. Pored toga, potrebno je proveriti da li postoji dugovanje za komunalne usluge i srodne delatnosti, i izvršiti proveru da li je još neko prijavljen na toj adresi - navode u Komori izvršitelja.

(M. Beljan)

Izvor: telegraf.rs
❮ Nazad