SRPSKI HOROSKOP PRORIČE VAŠU SUDBINU Mesec rođenja otkriva šta vas čeka u budućnosti! Jedna brojka je presudna
Pročitajte odmah šta će vam se uskoro desiti.

Za razliku od horoskopa koji je čovekovu sudbinu određuje prema zvezdama,
naš narod je u prošlosti imao svoj način proricanja sudbine. Proricao je sudbinu prema mesecima rođenja neke osobe. To proricanje se naziva roždanik, a to je u stvari horoskop, samo ispričan prostim narodnim jezikom.

Januar

Muško. Ko se rodi 1, 3, 5, 7, 9… dana ovog meseca, biće srednjeg stasa,
tankog nosa, hitar, ugledan, blage naravi i, ako se posveti nauci, igraće veliku ulogu u svome narodu; – a ko se rodi 2, 4, 6, 8, 10… biće omalen, crnomanjast, gostoljubiv, milostiv, krupna glasa, veseo, nepostojan, lakomislen i slabijeg pamćenja. Ako je brzoplet i ako je čas ovom, a čas onom naklonjen, preporučujemu se strpljenje u jednoj struci, jer ga samo to može sretnim i
valjanim učiniti.


Žensko. Biće lepa, smeđa i čistunica. Bolovaće češće od glave. Deca će je više puta ražaliti. Biće dobra i čuvarna gazdarica. Ako preživi 26. godinu, doživeće duboku starost.

Februar

Muško. Ko se rodi 1, 3, 5, 7, 9… ovoga meseca, biće veoma odan praktičnim naukama, a posebno ekonomiji i spekulaciji; – a ko se rodi 2, 4, 6, 8, 10… biće nepostojan, lak, brz, docnije će mu se narav promeniti. Vrlo će rado putovati i težiće za bogatstvom.

Žensko. Biće lepa, smeđa, rumena, ali hladna srca. U nekim stvarima će biti ćutljiva kao riba, ali u nekim i suviše govorljiva. Ako se uda, biće verna svome mužu. Ako preživi 10, 15, i 30. godinu, dočekaće duboku starost.

Mart

Muško. Ko se rodi 1, 3, 5, 7, 9… dana ovoga meseca, biće kratka obraza, dobar radnik, mudar, pošten, srdit, slobodan i veoma naklonjen ženskinjama; – a ko se rodi 2, 4, 6, 8, 10… biće strašno grabljiv i u oskudici, neće se ustezati ni od
prevare i krađe, samo da do nečeg dođe. Mnogo će putovati po stranim
zemljama.


Žensko. Malo će devovati i u braku će biti verna i svaku nevolju trpljivo snositi. 
Biće istinita prema svakom, poštena i gostoljubiva. Mnogu će zdravu decu izroditi.


April

Muško. Ko se rodi 1, 3, 5, 7, 9… ovoga meseca, biće ruse kose, stidljiv, dobrodušan, darovit; štovaće nauku i veštinu; biće iskren i imat će dosta zavidljivaca. Mnogo će trgovati i tuđe pomoći neće tražiti; – a ako se rodi
2, 4, 6, 8, 10… dana, biće lukav, grabljiv, zavidljiv, govorljiv i nikakvu tajnu neće umeti sačuvati. Ako se mlad oženi, u svačem će napredovati i obogatiće se.


Žensko. Biće vatrenih očiju, vesela, govorljiva i plašljiva. U velika će društva rado odlaziti. Kad se uda svega će se okanuti i postaće dobra domaćica. Dočekaće duboku starost.
Maj

Muško. Ako se rodi 1, 3, 5, 7, 9… dana ovoga meseca, biće oštra pogleda,
lepolik, hrabar i dobar vojnik. Izbegavaće i najmanje društvo; – Ako se pak rodi 2, 4, 6, 8, 10… dana, biće druževan, veseo, šaljiv, milostiv, nežan i ljubazan,
osobito prema ženskima. Ako se nauci posveti, služiće narodu, iz koga je ponikao, na
diku. U dubokoj će starosti osiromašiti, ako se još u mladosti na nauči čuvanju.

Žensko. Biće zdrava, krupna, rumena i odveć prijatana. Ako se zarana i sretno uda, biće i mužu a i svojoj porodici na diku i ponos.

Jun

Muško. Ko se rodi 1, 3, 5, 7, 9… dana ovoga meseca biće visok, mudar, bojažljiv, gostoljubiv i svakome dobro došao, a po kadkad i prznica. Na lepo će odelo više držati, nego na jelo i pića. – Ako se pak rodi 2, 4, 6, 8, 10… dana, ako se posveti nauci biće učen; ako li se pak ne posveti, u starosti će se zdravo kajati. Sreća
ga u tuđini čeka.


Žensko. Biće lepa, vitka. Prvi i drugi ljubaznik će je ostaviti. Kad se uda,
s prvim će mužem hrđavo živeti i naskoro će ostati udova. S drugim će mužem u svakom zadovoljstvu poživiti. Naprasitost i jed će je u bolest baciti.


Jul

Muško. Ko se rodi ovog meseca, biće smeđ, povisok, razuman, pravičan,
junačan, slobodan, jakog telesnog sastava i nagao, zbog toga mu se valja čuvati svake prepirke i svađe, jer može vrlo lako dopasti bede. Biće ljubitelj dobra pića i lepih jela.


Žensko. Biće pobožna, rečita i prema nepoznatim prijatna. Ljubiće snažne i odvažne ljude, a osobito vojnike. Vrlo će se lako razgnjaviti, zatim odmah gnjev svoj stišati i nanesenu joj uvredu velikodušno oprostiti.
Avgust

Muško. Ko se rodi ovog meseca, biće lep, srednjeg uzrasta, pobožan, ali i žestok, ugledan i čuven. U nauci će dobro napredovati. Za opšte će dobro sve pregoreti, ali neće nikakve blagodarnosti za to od svojih sunarodnika požnjeti. Ako se
oda na trgovinu, biće pečen trgovac, a i obogatiće se.


Žensko. Biće lepa, crnomanjasta, duge kose, mislostiva, a ponekad gorda i ponošljiva. U životu će svome mnoge teške i sumorne dane provesti. Ako se
rano uda, neće bog zna kako biti sretna; ako li se pak do svoje 30. godine ne uda, vrlo lako može do groba devovati.


Septembar

Muško. Ko se ovog meseca rodi, biće smeđe kose, srednja uzrasta, pametan, samovoljan i nemaran. Ako struku, na koju se oda, dobro prouči, biće valjan trgovac, izvrstan zvaničnik… Do velika imanja neće doći, ali će mu se ime i posle smrti u narodu spominjati. Ljubiće pravdu i istinu, a i sirotinju će u nuždi, u koliko mu to moguće bude, potpomagati. Putovaće mnogo. Ako je odvažan i postojan, svaki će mu posao ići od ruke.

Žensko. Biće crnomanjasta i kose kao svila; rečita, samovoljna, a kad-što i naprasita. U braku će mnogu decu izroditi i stare dane u miru i zadovoljstvu provoditi.
Oktobar

Muško. Ko se ovoga meseca rodi, pa se još u detinjstvu prema njemu strogo postupa, biće jedan od prvih ljudi; a ako se na njega ne obrati dovoljna pažnja, nego mu se sve kroz prste gleda, postaće grabljivac i nevaljalac. Mnoga će
dobra ili mnoga zla počiniti. Radije će piti vino, nego vodu.

Žensko. Biće visoka, lepa, ljutita i nagla. Poverenu tajnu neće moći prećutati.
Valja joj se zdravo čuvati od mnoga zajedljiva govora, ako misli da sama sebi
sreću ne ubije. Biće tuđoj sreći zavidljiva i strasna ljubiteljka vina i kave. U braku
će mlogu decu izroditi, od kojih će u svojoj starosti veliku radost dočekati.


Novembar

Muško. Ko se rodi ovog meseca, biće lep, vesele naravi, ponošljiv, pametan i zadovoljan. Ne treba ništa da uzima olako, jer sve što leti, ne jede se. Mnogi će
ga neprijatelji na zlo navesti. Ako bude vojnik, biće strastven lovac i vrlo opasan kako neprijatelju na bojištu, tako devojkama u igri.


Žensko. Biće umiljata, smeđa, duge kose, a kratke pameti. Ginuće za vojnicima i lovcima. Mnogi će se u nju zaljubiti, a ona će ih sve ismevati.

Decembar

Muško. Ko se rodi ovog meseca, biće lepog i vitkog tela, jogunica, ljutica, gostoljubiv, uobražen. Kad kakvu radnju bude preduzimao, treba da pita za savet svoje prijatelje, jer će inače, ako pri svome uobraženju nepokolebiv ostane, u svkom poduzeću nesretan biti. Mnogo će putovati i kod stranaca će imati više uvaženja, nego kod svojih rođenih. Biće smrzla, te će se zdravo utopljavati. Ako bude imućan, sirotinji će mnogo dobra učiniti.

Žensko. Biće muškobanja, ali ipak prijatna i milostiva. Bolovaće vrlo malo.
Svaki
će joj posao, kao vrednoj i valjanoj gazdarici, ići od ruke. Od svoje dece i unučadi, dočekaće veliku radost.


Izvor: alo.rs


❮ Nazad