GRADONAČELNIK LESKOVCA  ŽELI OZAKONJENJE BEZAKONJA: Okrivio advokate zbog otkrivene afere nezakonito naplaćenog novca roditeljima za boravak dece u vrtićima od strane grada Leskovaca i Predškolske ustanova Vukica Mitrović..
Grad Leskovac i Predškolska ustanova „Vukica Mitrović“ moraće da vrate roditeljima preko 60 miliona dinara, iznos koji je nezakonito naplaćen za boravak dece u vrtićima,
rekao je danas gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.


On je kazao da se grad suočava sa 1.000 takvih tužbi i za sve okrivio advokate, koji su odbranili roditelje i decu od prevare i bezakonja.
Mi sada, zbog njih, imamo tužbe hiljadu roditelja koji će koštati grad 60 miliona dinara.
Tužbe koje pominje prvi čovek Leskovca odnose se zapravo na razliku u postotku koji je naplaćivan mimo Zakona o predškolskom vaspitanju i Zakona o osnovnom sistemu obrazovanja, kao i Pravilnika o utvrđivanju cene smeštaja dece u vrtićima predškolske ustanove. Prema tim zakonima, predviđeno je da roditelji plaćaju 20 posto od utvrđene ekonomske cene boravka dece u vrtićima, a grad da finansira preostalih 80 posto, što se primenjivalo do 2010. godine. Zadnje učešće roditelja iznosilo je 2.500 dinara.

Međitim, 1.9.2010. godine Gradsko veće je donelo odluku po kojoj je su formirane grupe
i po kojoj se visina učešća roditelja u ceni koštanja određivala na osnovu visine primanja roditelja, pa je na taj način u ukupnom iznosu lokalna samouprava smanjila svoje učešće
na teret roditelja. Oni s višim primanjima plaćali su po 4.900 dinara.

Ova odluka promenja je prvi put u februaru 2015. godine i po njoj roditelji plaćaju
jedinstven iznos od 3.700 dinara. Prvi čovek Leskovca ni u popodnevnom delu sednice
nije ostavljao na miru leskovačke advokate, a ovog puta ih je kritikovao zbog organizovanih tužbi građana zbog ujeda pasa lutalica, a kojih ima preko 700.


„Oni moraju da shvate da grad nije krava muzara!“, poručio
je oštro gradonačelnik.


POVODOM IZJAVE GRADONAČELNIKA na skupštini
grada Leskovca
, a koje je prenela "Jugmedia" da su advokati ti koji koče razvoj grada Leskovca i da grad leskovac i PU  "Vukica Mitrović",  povodom podnešenih 1000 tužbi  za povraćaj nezakonito naplaćivanog novca za smeštajne usluge dece
u vrtićima mora da isplati 60 000 000 miliona dinara, a za koji novac su mogla biti
izgradjena dva vrtića, Oglasio se jedan od roditelja ujedno i advokat koji je 
tužio Grad Leskovac i PU "Vukica Mitrović" i izjavio je da su netačni navodi gradonačelnika
i da je isti zamenio teze ili očigledno ne želi da udostoji prevarene roditelje ili nije obavešten. Problem sa predškolskim ustanovama i nezakonitim naplaćivanjem cena smeštaja usluga bio je problem
10 gradova u Srbiji uključujući Beograd. Obzirom
da navedni gradovi nisu u skladu sa Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o merilima za utvrdjivanje cena usluga u dečijim ustanovama odredjivali
učešće roditelja u ceni usluga, a kojim propisi odredjuju da roditelj u ekonomskoj ceni po deteu učestvuje 20 procenata, a grad odnosno osnivač 80 procenata.


Svi gradovi su prepoznali problem i sklapali vansudska poravnanja sa oštećenim
roditeljima i na sve moguće načine izbegavali sudske sporove, jedino je gradonačelnik i pored preporuke gradskog javnog pravobranilaštva svesno ušao u sudske sporove praveći još veću štetu za grad i ako je znao da će svi sporovi biti izgubljeni te je on jedini krivac za troškove grada koji su mogli biti 15 puta manji.

Netačno je da roditelji uzimaju 300 dinara po tužbi, šteta koju je svaki roditelj ostvario po presudi je u proseku 35 000 dinara, bez zakonske zatezne kamate.

Koliko daleko je i išo sam gradonačelnik i ljudi oko njega je da su pokušali da falsifikuju podatke o cenama usluge smeštaja dece u predškolskoj ustanovi, po kojim podacima su roditelji čak trebali gradu da nadoknade veća sredstva nego što su plaćali. Tačno je da je nezakoniti sistem koji je uspostavljen tokom 2010. godine, kad gradonačelnik nije bio na vlasti, ali jeste direktor PU "Vukica Mitrović", koji jetada predložio te cene usluga, a kojeg gradonačelnik otvoreno podržava. Dakle možda je i moglo da se za taj novac izgrade dva vrtića, ali štetu koju je nestručnim vodjenjem grada Leskovca, samovoljom i iseljenjem ljudi za vreme njegove vlasti neće imati dece za postojeće vrtiće, a kamoli za dva nova vrtića.

Izvor: pinkradio.com


❮ Nazad