OD DANAS LAKŠE DO RAZVODA! Počinje automatski upis u Registar matičnih knjiga
Činjenica o razvodu od danas će moći da bude automatski
upisana u matičnu knjigu venčanih, saopštila je Vlada Srbije


Matičari će, na osnovu elektronskog izveštaja nadležnog suda, bez odlaganja upisati podatak o
razvodu braka u elektronski Registar matičnih knjiga i u papirni oblik matične knjige. 

Na ovaj način će se postići veća efikasnost u radu državnih organa i maksimalna ažurnost Registra matičnih knjiga. 

-Na ovaj način idemo u korak sa ciljevima reforme javne uprave, odnosno smanjenja birokratije i dodatnog trošenja i vremena i novca naših građana - kaže ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, koji je danas poslao instrukciju svim matičarima širom Srbije za
postupanje u ovakvim slučajevima.

Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da će matičari sami upisivati promenu o venčanom stanju
na osnovu elektronskog izveštaja nadležnog suda. 


-Ideja je da daljim umrežavanjem baza podataka olakšamo svakodnevnicu kako građanima, tako i zaposlenima u upravi i postanemo efikasniji u radu - rekla je Kuburević.

Izvor: informer.rs ❮ Nazad